Gebruikerslogin

Nieuws

Nieuwe folder Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen

Gepost op 27 Juli door jolien.demyttenaere

Het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen bestaat reeds enkele jaren. Ook dit jaar wil het LMN en de huisartsenkring blijven inzetten op de brede bekendmaking van dit project.

 

Het unieke aan het eerstelijnshuis is dat er specifieke afspraken zijn rond door- en terugverwijzing. Daarnaast versturen de paramedici regelmatig via Mediris Multi een verslag naar de huisarts tijdens de behandeling van de patiënt. Zo wordt de opvolging van de zorg voor elke patiënt gegarandeerd.

 

Chronic care pilootproject EMPACT!: Engagementsverklaring

Gepost op 27 Juli door jolien.demyttenaere

Een jaar geleden hebben de federale en Vlaamse overheid een oproep gelanceerd naar pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Het EMPACT!-project is het pilootproject voor de regio Midden West-Vlaanderen. Het doel van dit project is om vernieuwende geïntegreerde zorgvormen uit te testen voor chronisch zieken gedurende 4 jaar. Klik hier om de korte nota over de inhoud van EMPACT! te raadplegen.  

 

Persoonsvolgende financiering: toegelicht door O.C. Sint Idesbald

Gepost op 27 Juli door jolien.demyttenaere

Sinds 1 januari 2017 krijgen personen met een handicap via de persoonsvolgende financiering (PVF) een budget van de Vlaamse overheid waarmee ze zelf hun zorg kunnen organiseren. Men vertrekt vanuit een vraaggestuurde ondersteuning. O.C. Sint Idesbald maakte een nota op waarin kort beschreven wordt wat PVF precies inhoudt. Klik hier om deze nota te raadplegen.

LINEA

Gepost op 30 Mei door jolien.demyttenaere

Wij hebben, zoals door de AV beslist, verder ingezet op de uitwerking van het LINEA-project. LINEA staat voor laagdrempelig Initiatief Netwerk EerstelijnsActoren. Dit is het alternatief voor een wijkgezondheidscentrum dat wij in samenwerking met stad Roeselare hebben uitgerold. Recent heeft de provincie de subsidie toegekend om dit project uit te rollen. 

 

Pagina's