Gebruikerslogin

Zorgpaden & zorgtrajecten

Onder deze pagina vindt u enkele lokaal ontwikkelde zorgpaden terug en de twee zorgtrajecten.

'Een zorgpad is een verzameling van methodes en hulpmiddelen om de leden van een multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken voor een specifieke patiëntenpopulatie te maken.'

'Een zorgtraject organiseert en coördineertde aanpak, behandeling en opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Momenteel is er enkel een zorgtraject voorzien voor de subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie en diabetes type 2.'

Op deze manier willen we kwalitatieve en efficiënte zorg bevorderen.