Gebruikerslogin

Werking

De huisartsenkring verenigt 130 huisartsen uit ed regio Midden West-Vlaanderen. Zie kaartje hieronder.

De HAMWVL is de wettelijke organisator van de wachtdienst van huisartsen van het gebied. 

De HAMWVL is de locoregionale vertegenwoordiger van de huisartsen van het kringgebied

De kring richt bijscholingen in voor de leden huisartsen. Organisatie gaat samen met AZ Delta;.

De kring overlegt met de andere gezondheidswerkers uit eerste en tweede lijn.

We hebben vertegenwooridgers in het SEL,De MAntel, de Geestelijke Gezondheidszorg, we overleggen met de ziekenhuizen, met de mutualiteiten (LOCOMUT)

met de lokale en de federale overheid, met de gemeeenten, enz...