Gebruikerslogin

wachtdienst toelichting

Wachtdiensten in Centraal West-Vlaanderen

De huisartsen én de ziekenhuizen van de regio vragen met aandrang om niet rechtstreeks naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te rennen. U overbelast hiermee de dienstverlening aan zwaar zieken of gekwetsen en riskeert een lange wachttijd !!
Teneinde de werking van de huisartsenwachtdienst te optimaliseren werden recent enkele belangrijke wijzigingen aangebracht. Zo hebt u nu de keuze om zelf naar de huisartsenwachtpost te gaan of een huisbezoek aan te vragen.

De HUISARTSENWACHTPOST is ononderbroken open op iedere zaterdag, zondag en wettelijke feestag vanaf 8 uur 's morgens tot 20 uur ’s avonds. U gaat hiervoor naar het

HUISARTSENHUIS, SPILLEBOUTDREEF 34 te ROESELARE

(recht tegenover het cultureel centrum de Spil). De wachtpost is bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ruime parkeergelegenheid.

Er zijn goede afspraken gemaakt met de twee lokale ziekenhuizen zodat patiënten die een bijkomend onderzoek nodig hebben voorrang krijgen als ze vanuit de wachtpost gestuurd zijn.

Uiteraard is er nog steeds een rijdende wacht voor deze patiënten, die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. Een huisbezoek vraag je steeds aan op het

CENTRAAL OPROEPNUMMER 051/245050.

Dit centraal oproepnummer is altijd bereikbaar, 24 uur op 24 uur, dus ook tijdens de nacht en ook in de week.

Wij adviseren alle patiënten die zich zelfstandig kunnen verplaatsen of kunnen vervoerd worden om zoveel mogelijk naar de wachtpost te gaan. Je moet doorgaans veel minder lang wachten dan voor een huisbezoek, het is goedkoper en er is een betere omkadering.
Uiteraard wordt uw vertrouwde huisarts op de eerstvolgende werkdag ingelicht omtrent uw probleem en de zorgen die u hiervoor ontving.
Uw vertrouwde huisarts en zijn collegae van de Huisartsenkring Midden West-Vlaanderen hebben de ambitie iedereen vlot en professioneel te helpen !!