Gebruikerslogin

Nieuws

Wijziging Raad van Bestuur

Gepost op 19 Januari door jolien.demyttenaere

Op de algemene vergadering van 9 november 2017 waren er verkiezingen voor 3 leden van de Raad van Bestuur. De termijn van 4 jaar liep namelijk af voor Dr. Johan Beernaert, Dr. Antoon Van den Berge en Dr. Pol Cossement. Graag willen wij Dr. Johan Beernaert en Dr. Antoon Van den Berge nogmaals bedanken voor hun inzet. Dr. Pol Cossement stelde zich opnieuw kandidaat en werd herverkozen.

Oproep vertegenwoordiger LAS Roeselare

Gepost op 22 Maart door jolien.demyttenaere

Het SEL heeft regionale antennepunten opgericht omdat ze aanvoelden dat door de hervorming nog te weinig lokale contacten waren. Er dient echter nog een arts van onze kring (uitgezonderd Houthulst en Zonnebeke die tot een ander antennepunt behoren) aan deze antennepunten deelnemen.

Hierbij krijgt hij/zij zoals iedereen die iets voor de kring doet een kleine vergoeding. 

Er dient als tegenprestatie een terugkoppeling te zijn naar de raad van bestuur van de kring.

Mediris wachtpostprogramma

Gepost op 22 Maart door jolien.demyttenaere

Sinds eind januari werd gestart met het gebruik van het softwareprogramma Mediris Wachtpost tijdens de weekendwacht. Deze software is specifiek ontworpen voor de afhandeling van patiëntencontacten als ook het beheer van de huisartsenwachtpost. De gebruiksvriendelijke webgebaseerde interface bevat volgende kernfuncties:

  • De receptioneringsmodule dient voor de registratie van de contacten met het onthaal (telefonisch of ter plaatse), het beheer van huisbezoeken & raadplegingen in de wachtpost.

Nieuwe terugbetaling rookstopbegeleiding vanaf 2017

Gepost op 22 Maart door jolien.demyttenaere

Vanaf 2017 betalen patiënten in Vlaanderen bij elke rookstopbegeleiding door een tabakoloog enkel hun geplafonneerde persoonlijke bijdrage. Via dit nieuwe derdebetalende systeem ontvangt de tabakoloog de tussenkomst van de Vlaamse overheid door zijn prestaties over te maken aan de ziekenfondsen via een web-based facturatiesysteem. De uitbetaling gebeurt daarna via de ziekenfondsen.

 

Eerstelijnszorgpaden psychische klachten

Gepost op 22 Maart door jolien.demyttenaere

Vraagt u zich als huisarts ook soms af wat u moet aanvangen met (opnieuw) een patiënt met psychische klachten?

Dan kunnen de eerstelijnszorgpaden een antwoord bieden. Deze werden ontwikkeld door de werkgroep deskundigheidsbevordering die sinds 2012 samenkomt en ontstond in de schoot van het eerstelijnspsychologische project.

 

Pagina's