Gebruikerslogin

Nieuws

Chronic care pilootproject EMPACT!: Engagementsverklaring

Gepost op 27 Juli door jolien.demyttenaere

Een jaar geleden hebben de federale en Vlaamse overheid een oproep gelanceerd naar pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Het EMPACT!-project is het pilootproject voor de regio Midden West-Vlaanderen. Het doel van dit project is om vernieuwende geïntegreerde zorgvormen uit te testen voor chronisch zieken gedurende 4 jaar. Klik hier om de korte nota over de inhoud van EMPACT! te raadplegen.  

 

Persoonsvolgende financiering: toegelicht door O.C. Sint Idesbald

Gepost op 27 Juli door jolien.demyttenaere

Sinds 1 januari 2017 krijgen personen met een handicap via de persoonsvolgende financiering (PVF) een budget van de Vlaamse overheid waarmee ze zelf hun zorg kunnen organiseren. Men vertrekt vanuit een vraaggestuurde ondersteuning. O.C. Sint Idesbald maakte een nota op waarin kort beschreven wordt wat PVF precies inhoudt. Klik hier om deze nota te raadplegen.

LINEA

Gepost op 30 Mei door jolien.demyttenaere

Wij hebben, zoals door de AV beslist, verder ingezet op de uitwerking van het LINEA-project. LINEA staat voor laagdrempelig Initiatief Netwerk EerstelijnsActoren. Dit is het alternatief voor een wijkgezondheidscentrum dat wij in samenwerking met stad Roeselare hebben uitgerold. Recent heeft de provincie de subsidie toegekend om dit project uit te rollen. 

 

Nieuwe aanwezigheidslijsten op de bijscholingen van HAMWVL

Gepost op 9 Mei door jolien.demyttenaere

Sedert april worden de aanwezigheden op de bijscholingen geregistreerd via de identiteitskaart. Deze manier van registratie verloopt vlotter de avond zelf, gebeurt foutloos en kan snel ingevoerd worden op de site van het RIZIV. Breng dus vanaf nu steeds uw identiteitskaart mee naar de bijscholingsavonden van HAMWVL. 

Pagina's