Gebruikerslogin

Nieuws

LINEA

Gepost op 30 Mei door jolien.demyttenaere

Wij hebben, zoals door de AV beslist, verder ingezet op de uitwerking van het LINEA-project. LINEA staat voor laagdrempelig Initiatief Netwerk EerstelijnsActoren. Dit is het alternatief voor een wijkgezondheidscentrum dat wij in samenwerking met stad Roeselare hebben uitgerold. Recent heeft de provincie de subsidie toegekend om dit project uit te rollen. 

 

Iedere arts van onze kring kan op vrijwillige basis toetreden tot het project.  Het project is wel enkel voor de kansarme inwoners van de stad Roeselare. De huisarts beslist wie tot deze doelgroep behoort, al kunnen de andere 1e lijnsactoren wel kandidaten aanmelden.  De arts engageert zich om bij zijn geplande consultaties het remgeld te laten vallen voor deze patiënten. De andere eerstelijnsactoren doen hetzelfde. De patiënt engageert zich om een vaste huisarts te nemen, een sociale dienst te bezoeken, op consult te komen en de echelonering te respecteren.

 

Met het geld dat we van de provincie krijgen, wordt een projectmedewerker voor twee jaar aangesteld. Deze wordt door een comité aangeduid waarin collega Mieke Mattyn 1 van de 3 leden is. Zijn/haar functie is om het project op te volgen, een preventief luik uit te werken en de deelname van artsen en andere 1e lijnsactoren te bevragen, zodat het project zo snel mogelijk kan uitgerold worden.