Gebruikerslogin

Huisartsenhuis

De vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen is gelocaliseerd in een appartement en doopte de ruimtes het HuisArtsenHuis

Ligging: Spilleboutdreef 34 te 8800 Roeselare (rechtover het  CC De Spil).

Administratief medewerkster is Marijke Coghe

Tel: 051/ 20.82.07

Fax: 051/20.82.17

E-mail: huisartsenhuis@skynet.be

De vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen organiseert er sedert begin 2007 een huisartsenwachtpost

De wachtpost is open op zaterdagen- zon- en feestdagen van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds
Je kan er terecht zonder afspraak !

In het HuisArtsenHuis werd sinds maart 2013 ook het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen ondergebracht.

Patienten kunnen terecht bij diabetesverpleegkundigen, diëtistes, een podoloog, een tabakakoloog en een eerstelijnspsycholoog. Patienten dienen steeds doorverwezen te worden door de huisarts. Een afspraak maken kan via de online agenda's of via het telesecretariaat (050/55.63.30). Voor meer informatie en voor de online agenda's klik hier.